right

Dotacje unijne | pisanie wniosków i projektów unijnych

Członkostwo we Wspólnocie Europejskiej wiąże się z licznymi korzyściami dla małych, średnich i dużych firm. Dlatego też już od ponad dekady polscy przedsiębiorcy, rolnicy i osoby prywatne myślące o założeniu biznesu czy działalności artystycznej, szukają sposobów pozwalających na dotarcie do unijnych funduszy. Nie tylko Kraków, Warszawa czy Poznań, ale także mniejsze ośrodki liczą na rozwój możliwy dzięki finansowemu wsparciu z unijnej kasy Dotacje unijne umożliwiają dziś każdemu przedsiębiorstwu, niezależnie od branży czy obszaru działania, rozwój i poprawę sytuacji ekonomicznej.

Dotacje unijne

Jeśli pragniecie Państwo, aby waszą firmę wyróżniała permanentnie silna pozycja na rynku gospodarczym, musicie zadbać o ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, np. poprzez organizację odpowiednich szkoleń. Z nimi z kolei wiąże się konieczność inwestycji, które także wymagają odpowiednich nakładów finansowych. Dotacje unijne pozwolą Państwu zdobyć potrzebne środki finansowe. Aby je otrzymać należy wykonać konkretne, przemyślane i stanowcze kroki. Pisanie projektów unijnych wymaga znajomości wielu procedur, a także posiadaniu rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Warto więc skorzystać z usług profesjonalnej firmy szkoleniowo-doradczej, której gruntowna wiedza i doświadczenie pozwolą Państwu osiągnąć zamierzone cele.

Nasza oferta obejmuje:

  • analizę specyfikacji działalności firmy oraz potrzeb szkoleniowych jej pracowników,
  • opracowywanie i pisanie wniosków unijnych,
  • monitorowanie osiągania rezultatów i wskaźników projektu.

Instytut Projektów Personalnych - Poznań, Warszawa. Zapraszamy do współpracy.

Cofnij