right

Integracja przez teatr

zbudujcie razem drużynę marzeń

„Rozwój bywa trudny.
Zmiany bywają bolesne.
Ale nic nie jest tak wyczerpujące,
jak tkwienie w miejscu, w którym
jest Ci niewygodnie.”


Zygmunt Freud

Ile dziewczynek chciało być piosenkarką lub chociaż księżniczką? Ilu chłopców marzyło, by zostać strażakiem albo policjantem? Pamiętacie, jak realizowaliśmy nasze pierwsze marzenia? Kostiumy z bibuły, rekwizyty pozbierane w domu, arkusz brystolu, którego zdobycie nie było łatwe, flamastry, igła z nitką, odrobina brokatu – i na bal! W mgnieniu oka stawaliśmy się tym, kim chcieliśmy być, Pirat i Żabka rozmawiali tym samym językiem, Kowboj i Księżniczka szukali razem zaginionej Gwiazdki – współpraca była czymś naturalnym, a jedynym ograniczeniem była nasza wyobraźnia… Czy to nie miłe wspomnienie?

O sukcesie firmy decyduje zawsze zespół, nigdy pojedyncza osoba. To ludzie, prowadzeni przez swojego menadżera, który prowadzony jest przez swojego dyrektora, który podlega zarządowi…

A jaki powinien być ten ZESPÓŁ? Zintegrowany, kreatywny, zorganizowany, zaangażowany, zgrany, zaufany, profesjonalny – możemy tak wymieniać przez następną godzinę i na pewno się zgodzimy, prawda? Jak taki ZESPÓŁ stworzyć? Jakich narzędzi użyć, jak prowadzić dialog, jak rozwijać się i motywować do tych zmian innych?

Wróćmy na chwilę do świata wyobraźni, gdzie można wykreować dowolną ilość krain, Księżniczek i rozwiązań. Gdzie można wymyślać, próbować, poszukiwać, zmieniać i w efekcie stworzyć coś nowego, wartościowego, potrzebnego i co ważne, w harmonii. Tym miejscem jest TEATR.

Dlaczego integrować się przez teatr?

Dobry dyrektor teatru zarządza kilkunastoma grupami zawodowymi, z którymi musi prowadzić dialog. Dobry aktor jest kreatywny, zorganizowany i zaangażowany. W sposób naturalny i niewymuszony. Dobry reżyser, niczym menadżer, musi umieć pracować z zespołem, nie hamując przy tym indywidualnego rozwoju swoich aktorów. Poszczególne umiejętności wymagają przyswojenia odpowiednich technik. Właściwe wykorzystanie wiedzy pozwala na doskonałe funkcjonowanie teatru, przy jednoczesnym rozwoju jednostki. Analogia teatru i firmy jest wyraźna, prawda?

Co się wydarzy?

To dwudniowy warsztat, podczas którego Państwa zespół wykona kilkadziesiąt zadań z zakresu konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz przygotuje przedstawienie teatralne. Program jest podzielony na dwie części. Pierwsza to trening twórczości, którego celem jest rozwijanie twórczych zdolności jednostek i całych zespołów. Część druga to praca nad spektaklem – począwszy od koncepcji, przez rozdzielenie zadań, ich realizację, aż do powstania i wystawienia sztuki oraz jej rejestracji.

Metodologia prowadzenia zajęć

Heurystyka – nauka interdyscyplinarna, czerpiąca z filozofii, metodologii, psychologii oraz pedagogiki, której celem wyłanianie i badanie metod wykrywania nowych faktów i relacji między nimi, prowadzących do wypracowania nowych rozwiązań. Jednym słowem to nie tyle opisywanie tego, jak ludzie myślą, ile spowodowaniem, by ich myślenie stało się bardziej wydajne.

Techniki aktorskie – oddech, eliminacja tremy, radzenie sobie ze stresem, pierwsze wrażenie, słuchanie, reagowanie, dialog, intencja, komunikacja ciała, prawidłowa artykulacja, akcent, poprawność językowa, prezencja i prezentacja oraz inteligencja emocjonalna.

Narzędzia biznesowe – delegowanie i egzekwowanie zadań, budowanie zaufania, elastyczność w myśleniu, informacja zwrotna, zgłaszanie obiekcji, techniki i środki oratorskie, praca jednostki w grupie.

Jakie narzędzia otrzymacie?

Wspólne wykonywanie zadań zbliża i ośmiela ludzi. Świadomość, że można więcej, inaczej, szerzej otwiera nowe obszary aktywności a odkrycie swoich możliwości daje ogromną siłę, którą można wykorzystać w firmie na wielu polach. Dajemy narzędzia – techniki, do samodzielnej pracy nad swoim myśleniem, oswajamy z typowymi lękami, pomagamy je wyeliminować, by w pełni korzystać ze potencjału i jednostki i grupy.

Kładziemy szczególny nacisk na rozwój:

 • ciekawości i otwartości na zmianę sposobu myślenia;
 • wyobraźni i zdolności do wizualizacji;
 • dostrzegania możliwego w tym, co wydaje się niemożliwe i związków między elementami, które na pierwszy rzut oka nie są ze sobą powiązane;
 • wychodzenia poza pierwszy pomysł „poprawnego rozwiązania” oraz umiejętności podważania schematów; podejmowania i przejmowania inicjatywy;

Jakie zagadnienia będą poruszone?

 • Przełamywanie barier w kontaktach interpersonalnych;
 • Panowanie nad stresem;
 • Samopoznanie i obiektywna autoanaliza;
 • Praca zespołowa a praca indywidualna – bezproblemowe połączenie odrębnych zadań;
 • Zdobycie umiejętności szybkiego i łatwego odnajdywania się w sytuacjach zaskakujących i nowych;
 • Sztuka pozbywania się tremy przed wystąpieniami publicznymi;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Praca nad narzędziami komunikacji werbalnej – intencja, głos, oddech, intonacja;
 • Podstawy komunikacji niewerbalnej- style gestykulacji, sposoby operowania wzrokiem, sterowanie własnym ciałem;
- teoria Atmosfer, Gest Psychologiczny;

Twórczość to nie natchnienie i magia, to ciężka praca, wymagająca systematycznego treningu, mająca więcej wspólnego z pracą analityka niż z naszym wyobrażeniem pracy aktora czy pisarza. Związana jest z umiejętnością spojrzenia na dane zagadnienie z nowego, innego od dotychczasowego punktu widzenia. To kwestionowanie i restrukturalizacja posiadanej wiedzy, podważanie przyjętych założeń i racjonalne poszukiwanie nowych rozwiązań. Powstawanie pomysłów nie jest dziełem przypadku, to intensywny proces zarówno indywidualny, jak i grupowy. Ale do tego potrzeba zintegrowanego zespołu, prawda?

Dwudniowy warsztat jest wyczerpujący fizycznie i wymagający umysłowo. Jest różnorodny i bogaty w wiedzę, skomponowaną w praktyczny sposób. Oparty na ćwiczeniach i powtórzeniach jest treningiem, skierowanym do kadry kierowniczej, liderów, menadżerów, do osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem oraz do pozostałych pracowników firm wszystkich szczebli.

Kto poprowadzi spotkanie?

 Katarzyna Raduszyńska

Katarzyna Raduszyńska - Aktorka i reżyserka, absolwentka Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły teatralnej do 2005 zagrała kilkanaście ról, od 2005 pracowała jako asystent reżysera. Od 2004 roku działa jako trener prezentacji, autoprezentacji, emisji głosu oraz integracji. Pracuje autorską metodą, która przynosi doskonałe rezultaty.

W swoich zajęciach wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z pracy w teatrze i na planie filmowym i telewizyjnym, dzięki którym uczestnicy zajęć dowiadują się jak ważne jest każde wypowiedziane słowo, każdy ruch, gest, pozycja ciała.

To dokąd jedziemy?

Nic tak nie sprzyja myśleniu, jak droga po horyzont.

Zgrany zespół rozumie się w lot, podchwytuje pomysły, żongluje nimi i obraca tak długo i na tyle sposobów, aż znajduje rozwiązanie satysfakcjonujące albo i najlepsze. Zgadzamy się jednak, że twórczość to czynność pracochłonna, prawda? Ale można tę czynność pobudzać, prowokować i rozwijać potencjał, który jest w każdym z nas. W każdym!

Często pytają Państwo, dlaczego warsztaty przeprowadzone poza siedzibą firmy są bardziej efektywne? Co jest w nich takiego niezwykłego? Ciało i umysł działają nierozłącznie. Można eksploatować umysł bez komunikacji z ciałem, ale to rozwiązanie na krótką metę, ponieważ potrzebujemy „odświeżaczy”, by móc tworzyć nowe rzeczy, nowe idee i rozwiązania. Czyż nie? Wszystko to wiemy doskonale! W teorii! Wiemy, że ludzie pracują lepiej, kiedy robią coś, co naprawdę lubią. Wiemy, że pomysły rodzą się częściej w głowach osób, pracujących samodzielnie, ale już kolejne etapy rozwoju wręcz potrzebują grupy, by maksymalnie poszerzyć obszary działania i realizacji projektu. Wiemy też, że ruch to paliwo dla mózgu, prawda? Że ruch stymuluje naszą aktywność umysłową, odpręża, daje energię i pobudza nas w sposób niewyobrażalny. Czy wiedzą Państwo, że wystarczy 10 minut ruchu, by zregenerować przemęczony umysł?

Powietrze, naturalne światło, żywa przyroda, ruch, widok morza, gór, jeziora, lasu czy daleki horyzont – to nie są mało ważne, estetyczne dodatki. To czynniki, które działają na nas o wiele mocniej, niż niejeden energy drink czy szkolenie w niewielkiej sali. I działają dłużej! Góry, morze, jeziora – niezależnie od miejsca, które Państwo wybiorą z naszych propozycji – wszędzie tam pracujemy efektywniej i łatwiej cementujemy grupę, ponieważ wspólne przygody zostają na długo i są podwalinami niejednej relacji.

Cofnij