right

Dla menedżerów sprzedaży

Doskonale rozumiemy problemy, presje, wyzwania przed którym stoją dzisiaj menedżerowie sprzedaży. Nasi konsultanci to bowiem praktycy, którzy kierowali lub nadal kierują dużymi strukturami handlowymi, dystrybucyjnymi.

Warsztaty zamknięte dla menedżerów sprzedaży realizujemy zawsze w oparciu o dokładną diagnozę potrzeb menedżerów. Analiza ta pozwala na opracowanie dedykowanego projektu szkoleniowego dopasowanego do specyfiki firmy, perspektyw rozwoju oraz uwzględniającego wyznaczone cele handlowe. Skuteczność oraz wysoki poziom oferowanych przez nas szkoleń dla szefów sprzedaży wynika między innymi z tego, iż każdy program szkoleniowy opracowywany jest z uwzględnieniem indywidualnych wymagań oraz potrzeb menedżerów. Co ważne, zapewniamy zintegrowane podejście łączące konsulting, szkolenie i coaching.

Przykładowy warsztat: (umieść proszę link do n/w szkolenia – program jest na stronie w obecnych obszarach szkoleniowych)
Przewodzenie zespołom handlowym koncentruje się na 5 kluczowych obszarach efektywnego menedżera sprzedaży:

  1. Kreowanie wizerunku i budowanie własnego autorytetu w zespole.
  2. Planowanie, wyznaczanie celów i priorytetów zespołu.
  3. Budowanie skutecznego zespołu.
  4. Metody zarządzania handlowcami i sprzedażą.
  5. Motywowanie i rozliczanie sprzedawców.
Cofnij