right

Szkolenia

"Życie jest jak pudełko czekoladek; nigdy nie wiesz, na co trafisz... "

Czy w przypadku szkoleń nie jest podobnie? Czy zdarzyło się Państwu trafić zarówno na pasjonujące, jak też nudne, bezwartościowe szkolenie?

Chcąc zagwarantować Państwu tylko najlepsze, najbardziej sprawdzone i optymalne rozwiązania, od kilkunastu lat, jako IPP koncentrujemy się na warsztatach dedykowanych farmaceutom, handlowcom i menedżerom sprzedaży. Nasi trenerzy posiadający bogate, praktyczne doświadczenie, zdobyte w działach marketingu, sprzedaży dużych firm FMCG i farmacji, a także w ramach wielu zrealizowanych projektów szkoleniowo-doradczych.

Warsztaty IPP cieszą się uznaniem ze względu na skuteczność. Bezpośrednio bowiem wpływają na wzrost sprzedaży w firmie, podniesienie efektywności i motywacji zespołów handlowych klientów.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm szkoleniowo-doradczych w Polsce, która na życzenie Klienta uzależnia swoje wynagrodzenie od końcowego sukcesu przeprowadzonego projektu szkoleniowego (np. wzrost sprzedaży czy udziałów rynkowych).

Prowadzone przez nas szkolenia mają formę praktycznych warsztatów umiejętności interpersonalnych. Każda sesja szkoleniowa zawiera zwykle krótkie wprowadzenie pojęciowe wspierane przykładami z autentycznych sytuacji występujących w organizacji wraz następującymi metodami dydaktycznymi, których dobór związany jest ściśle z charakterem kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia:

  • Interaktywne prezentacje;
  • Praktyczne ćwiczenia w małych grupach;
  • Odgrywanie ról według scenariuszy;
  • Metody symulacyjne, strategiczne i biznesowe;
  • Analiza studiów przypadku;
  • Gry dydaktyczne;
  • Testy psychologiczne i kwestionariusze samooceny;
  • Analiza sekwencji zachowań uczestników (m.in. z wykorzystaniem nagrań wideo).

Każdy moduł lub dzień szkoleniowy kończy się udzielaniem istotnych informacji zwrotnych na temat ćwiczonych umiejętności.

szkolenia

Cofnij