right

Katarzyna Raduszyńska

 Katarzyna Raduszyńska

Aktorka i reżyserka, absolwentka Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły teatralnej do 2005 zagrała kilkanaście ról, od 2005 pracowała jako asystent reżysera. Od 2004 roku działa jako trener prezentacji, autoprezentacji, emisji głosu oraz integracji.

Pracuje autorską metodą, która przynosi doskonałe rezultaty. W swoich zajęciach wykorzystuje wieloletnie doświadczenie z pracy w teatrze i na planie filmowym i telewizyjnym, dzięki którym uczestnicy zajęć dowiadują się jak ważne jest każde wypowiedziane słowo, każdy ruch, gest, pozycja ciała.

Cofnij