right

Dane spółki

Siedziba firmy:
ul. Nowowiejskiego 25/11
61-732 Poznań

zarejestrowana pod nr KRS 0000197767
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII KRS
gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki
kapitał zakładowy: 50.000 zł
NIP: 972-09-95-180
REGON: 639822440

Dane rachunku bankowego:
Bank BPH S.A.
Nr rachunku: 24 1060 0076 0000 3380 0012 8089

Cofnij