right

Doradztwo dla działów sprzedaży i marketingu

Celem oferowanych przez nas usług  doradczych jest zwiększenie Państwa wyników sprzedaży,  poprawienie marży oraz optymalizację kosztów. W trakcie realizacji szeregu projektów doradczych, przekonaliśmy się , że najbardziej efektywne firmy to te, które mają dokładną orientacje w kosztach generowanych przez poszczególne segmenty klientów. Swoje oferty elastycznie opracowują w zależności od marżowości poszczególnych klientów. Innym kluczowym czynnikiem sukcesu do kompetencje i motywacje pracowników odpowiedzialnych za bezpośrednie kontakty z klientami.

W ramach konsultacji badamy efektywność przyjętej strategii marketingowej. Prowadzimy analizy marżowości poszczególnych segmentów klientów, przyjętej strategii cenowej, oceniamy jakość, efektywność pracy poszczególnych handlowców. Doradzamy również w zakresie dystrybucji i budowania systemów motywacyjnych dla sprzedawców. Analizujemy zasady współpracy pomiędzy różnymi strukturami przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach, problemy rynkowe firm wynikają z braku koordynacji działań, odpowiedniej współpracy pomiędzy poszczególnymi działami w firmie.

W trakcie prowadzonych konsultacji szukamy najlepszych rozwiązań w następujących obszarach:

  • budowania właściwej struktury przedsiębiorstwa,
  • organizacji pracy handlowców,
  • ustalenia optymalnego portfela sprzedawanych produktów,
  • strategii dystrybucyjnej, cenowej,
  • systemów motywacyjnych,
  • działań promocyjnych
  • rekrutacji skutecznych handlowców.

W trakcie pracy wyróżnia nas indywidualne podejście – nie implementujemy rozwiązań, które sprawdziły się w innych firmach. Wychodzimy założenia, że każda firma jest inna i wymaga dopracowania rozwiązań pod kątem specyfiki działalności, kultury organizacyjnej danego Klienta

Dla dyrektorów handlowych, szefów sprzedaży, nowo zatrudnionych menedżerów sprzedaży rekomendujemy projekty coachingowe. Podczas coachingu menedżer dokonuje samooceny swojego stylu kierowania zespołem, uzyskuje informację zwrotną od coacha i wspólnie ustalają dalsze działania. Coaching szczególnie polecamy menedżerom, którzy dopiero co awansowali i stali się szefami swoich kolegów, czują się wypaleni zawodowo, chcą wzmocnić swoją motywację. Podczas sesji coachingowej menedżer otrzymuje wsparcie i praktyczne wskazówki wyboru najbardziej optymalnego stylu kierowania, motywowania podwładnych.

Dla działów handlowych proponujemy też nasze usługi prawne w zakresie:

  • prawie konsumenckiego, głównie w zakresie ochrony przedsiębiorców przed roszczeniami konsumentów;
  • umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia profesjonalnych wzorców umownych, systemów wspierania sprzedaży (procedury reklamacyjne, regulaminy sprzedaży, ogólne warunki umowne)
  • umów z handlowcami.
Cofnij