right

EFS

Środki unijne na szkolenia dla pracowników firm i przedsiębiorców cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, tym samym coraz trudniej je pozyskać. Praktycznie tylko co dziesiąty wniosek o dofinansowanie uzyskuje pozytywną ocenę i zostaje  rekomendowany do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach IPP stworzyliśmy wyspecjalizowany zespół ekspertów, który skutecznie wspiera naszych klientów w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Uzyskaliśmy już dofinansowanie na realizację kilkunastu projektów szkoleniowo-doradczych. Jeden z naszych projektów został wyróżniony w wydanej przez PARP publikacji „Dobre praktyki EFS”.

Zapraszamy więc do skorzystania z naszej pomocy w opracowaniu wniosku o dofinansowanie ze środków EFS. Nasi eksperci pomogą w sfinansowaniu nawet 100% kosztów projektu z unijnej dotacji.

foto-efs

Cofnij